Proboszcz parafii

Sulima-Dariusz-300x300.png

Ks. Dariusz Sulima

Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Wieloletni realizator dźwięku i wicedyrektor w Radiu Orthodoxia. Od lat związany z młodzieżą. W latach 2010 – 2020 przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej parafii Św. Ducha oraz w latach 2017 – 2018 r. przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

W 2015 r. ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie parafią i Instytucjami Kościelnymi” organizowane przez Katedrę Teologii Prawosławnej UwB.

Od kilku lat pracuje w białostockich szkołach  jako nauczyciel religii prawosławnej i historii.